+46 707 617 355

GDPR

samt övriga Villkor

GDPR

I nästan 20 års tid har personuppgiftslagen, PuL, reglerat hur och vem som får hantera personuppgifter. Men den 25 maj 2018 pensioneras PuL och ersätts av den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).

De 3 viktigaste delarna i GDPR

1. Dokumentera uppgifter

All behandling av personuppgifter på VILTSKOGENS dokumenteras och våra system för behandling av personuppgifter är godkända enligt GDPR. VILTSKOGENS behandlar de nödvändiga uppgifter som krävs för att du skall kunna nås och informeras om din upplevelser som du har bokat. Genom det samtycker du även med att annan information och erbjudanden skickas till de uppgifter som du har lämnat. Du kan när som helst säga upp nyhetsprenumerationer eller be om att få ut dina uppgifter eller få dem raderade ur våra system. Vi sparar namn, mailadress och telefonnummer för enskilda bokningar samt adress för fakturabokningar. I de fall då resor anordnas som kräver flyg behöver vi även ditt passnummer. Dessa uppgifter sparas i skyddade bokningsystem under ett år för att lätt kunna handlägga fler resor och äventyr. Om vi inte har haft kontakt med dig och på över 1 år kommer du att informeras om detta och få alternativet att raderas ur våra register.

2. Informera kunder

Här informeras du om hur vi hanterar dina uppgifter och genom att bocka för våra avbokningsregler, godkänner du även vår hanteringen av dina personuppgifter.

3. Säkra rutiner

GDPR ställer krav på att alla företag ska kunna visa att insamlingen av uppgifter har skett lagligt eller genom ett samtycke av uppgiftslämnarna. När du har som registrerats har du rätt att få tillgång till dina uppgifter och vid önskemål få uppgifterna flyttade eller raderade.

VILLKOR

ICE
Inför varje aktivitet, vill vi ha en ICE-kontakt (In Case of Emergency) ifall något skulle hända dig under turen. 
Denna kontaktinformationen sparas ej efter turen utan används endast i nödfall.